La meva recerca es centra en la biogeoquímica fluvial i més concretament a entendre com l’activitat humana afecta la capacitat dels rius a processar els nutrients, principalment nitrogen, fòsfor i carboni. Estic especialment interessat en els processos biogeoquímics associats a l’amoni i al nitrat i com es veuen afectats per alteracions en la seva disponibilitat com a conseqüència dels canvis en els usos del sòl. Dins d’aquest context, l’activitat humana associada a les zones urbanes pot tenir uns efectes molt importants sobre els rius receptors, principalment a través de les entrades puntuals provinents dels afluents de depuradora. En aquesta línia, estudio com l’activitat de les comunitats bacterianes i les plantes ens poden ajudar a millorar la qualitat de l’aigua d’aquests afluents. Aquest coneixement pot ser molt útil a l’hora de dissenyar estratègies per millorar el funcionament i la gestió dels rius altament modificats.