Els meus interessos d’investigació se centren en l’ecologia animal i, més particularment, en la influència dels processos endògens i de les forces estocàstiques exògenes en la dinàmica de les poblacions a escala espacial i temporal. Els temes ecològics que em criden l’atenció són, entre d’altres, les estratègies d’històries de vida, la denso-dependència, la competència per interferència en comunitats, la dinàmica depredador-presa i les interaccions de components biòtics dels ecosistemes amb factors físics. També estic interessat en les respostes no lineals de les poblacions a tots aquests processos i en la nostra capacitat per anticipar aquestes respostes per a una millor conservació d’espècies i ecosistemes.

www.theelab.net