Graduada en Matemàtiques (USC) i Màster en Matemàtiques Avançades i Enginyera Matemàtica (UPC), els meus interessos científics se centren en l’estudi de poblacions a través dels sistemes dinàmics. Durant la tesi del Màster em vaig centrar en l’anàlisi d’un model mosquit-humà per a la malària. Després d’això vaig decidir seguir la meva formació en aquest tema. Per això en el doctorat estudiaré tant la dinàmica de les malalties transmeses per mosquits, com la dels vectors que les transmeten. Introduint ciència ciutadana (Mosquit Alert) per a la recol·lecció de dades, així com dades de camp.