Dr. Simone Mariani. Tècnic CEAB. Personal de suport a la recerca

Ecologia dels hàbitats litorals marins. Interaccions entre organismes marins. Estudi de la distribució d’organismes al·lòctons i invasors, tant terrestres com aquàtics. Ecologia dels mosquits culícids. Filosofia de la ciència.

Projectes en els que estic adscrit:

“Seguiment de l’indicador biològic macroalgues de la Directiva Marc de l’Aigua (2000/60/CE) i control d’espècies invasores bentòniques a les aigües costaneres de Catalunya i a les aigües de transició de les badies del delta de l’Ebre en el període del PSiC del 2022 al 2024” (CTN220049)

SEGUIMENT DE L’INDICADOR BIOLÒGIC MACROINVERTEBRATS (ÍNDEX MEDOCC), D’ACORD AMB LA DIRECTIVA MARC DE L’AIGUA (2000/60/CE), A LES AIGÜES COSTANERES DE CATALUNYA I BADIES DEL DELTA DE L’EBRE, EN EL PERÍODE DEL PSIC 2023-2024. CTN2200827

IDALERT (Infectious Disease decision-support tools and ALErt systems to build climate Resilience to emerging health Threats. Investigador principal: Federic Bartumeus)