El meu camp de recerca és l’Ecologia Microbiana aquàtica i aèria. Les meves activitats de recerca actuals estan orientades a explorar la dinàmica temporal i la diversitat de microorganismes en l’aire, així com l’estudi de l’ecologia i la diversitat dels microorganismes eucariotes (protists) de diferents sistemes aquàtics de l’interior (els llacs d’alta muntanya, llacunes d’aigua salada i estanys euxínics). Recentment he dut a terme diferents col·laboracions sobre altres aspectes de l’ecologia microbiana.