La necessitat global d’interconnexió elèctrica entre regions i països així com el desenvolupament de noves plataformes offshore d’energia renovable ha comportat la instal·lació de milers de kilòmetres de cables elèctrics submarins. Malgrat que les propietats tèrmiques i geotècniques dels sediments  roques del sòl marí son ben conegudes per la indústria, els possibles impactes ambientals sobre les comunitats bentòniques causats per la instal·lació i funcionament dels cables encara són incerts.

La meva recerca es centra en dos dels impactes menys estudiats: augment de temperatura i emissió de camps electromagnètics. Mesurant les dues variables es caracteritza com canvia l’ambient i com aquests canvis afecten a la infauna (organismes que habiten entre les partícules de sediment). També estic desenvolupant un protocol per integrar una estimació dels efectes ambientals causats pels cables.