La meva recerca es centra en l’estudi de les comunitats bentòniques del Mediterrani, i més especialment, identificar l’efecte dels impactes antròpics i el canvi global en aquests ecosistemes. Actualment, el meu principal objectiu es explorar els efectes derivats del canvi global en els fons bentònics litorals. És per això que treballo en quatre línies de recerca diferents: 1) Espècies invasores: dirigida a determinar els efectes de les espècies invasores en les comunitats natives, i entendre quins són els factors que determinen la invasibilitat de les comunitats natives i la expansió de les espècies introduïdes. 2) Contaminació: identificar els efectes així com els primers senyals de la contaminació és clau per a la conservació dels sistemes Mediterranis, i és el primer pas per la implementació de mesures correctores. 3) L’escalfament global: la recerca dels efectes directes i indirectes de l’actual tendència a l’escalfament és absolutament necessària per tal d’elaborar eines predictives per una major comprensió de les possibles conseqüències en el funcionament dels ecosistemes costaners del Mediterrani. La detecció i avaluació de totes aquestes pertorbacions globals és impossible sense una gran base de dades de referència de biodiversitat. Així la meva última línia de recerca es centra en 4) Estudis de biodiversitat, dirigits a fornir una base de dades  de referència que ens permeti detectar futurs canvis.

Totes aquestes línies d’investigació no es poden considerar independentment, sinó que actuen de forma sinèrgica, podent-se multiplicar els seus efectes i per tant provocar canvis dramàtics en els ecosistemes.  De fet, el què pretenc, juntament amb els meus companys (MedRecover Group*), és estudiar aquestes pertorbacions de forma conjunta, per tal de poder determinar els efectes sinèrgics derivats d’aquestes pertorbacions.

MEDRECOVER.