La meva recerca se centra en la descripció estadística de patrons de moviment animal i de dispersió. Més enllà de la pura quantificació, el meu veritable objectiu és entendre l’emergència de patrons de moviment des d’una perspectiva mecanicista i evolutiva. Això implica connectar diferents nivells d’organització biològica (p. e. neurologia, fisiologia, comportament, ecologia) amb patrons estadístics de moviment en diferents contextos (p. e. farratge, dispersió, migració, expansió epidèmica). Aquesta aproximació no només pot suposar una millora en la descriptiva del moviment, sinó que busca incrementar la capacitat predictiva dels models de moviment animal i dispersió actuals. A la pràctica, l’estudi del moviment animal sota aquesta perspectiva implica el desenvolupament de tècniques estadístiques i de marcs matemàtics de modelització amb aplicabilitat a dades empíriques, en el marc general de l’ecologia del moviment.

www.theelab.net