Amb un perfil multidisciplinari entre la demografia, l’ecologia de poblacions, la genètica i la biologia de la conservació i una forta component quantitativa, integro la teoria ecològica i evolutiva per analitzar la història de la vida en poblacions naturals. Un dels meus principals interessos està centrat en l’anàlisi de les respostes individuals i poblacionals davant les pertorbacions ambientals. La meva recerca abasta tres àrees principals: (i) teòrica, per avançar en la comprensió dels processos biòtics i abiòtics que impulsen la dinàmica de la població i els patrons resultants, (ii) metodològics, desenvolupant noves eines estadístiques en demografia animal i (iii) ) i aplicada, oferint respostes als gestors per preservar la biodiversitat. Treballo en diferents ecosistemes i amb diferents models d’estudi, com ara les aus marines, les tortugues marines, cetacis, sargantanes, óssos o papallones. Recentment he obert una linea de recerca experimental complementària, amb formigues com a model d’estudi.