Publicada la Memòria Anual 2021 del CEAB-CSIC

A principis del 2021 teníem moltes ganes de què esperar en el segon any de la pandèmia. L’extraordinari progrés i èxit de la vacunació, salvant diversos milions de vides humanes en els països més desenvolupats, va projectar mundialment la “vacuna” (i, per tant, la ciència) com la paraula de l’any.

Malgrat les dificultats, el CEAB ha produït més ciència que mai en aquest període i ara és un institut reconegut mundialment en Ecologia, Ecologia Marina i Ciències Aquàtiques, amb diverses publicacions rellevants a les principals revistes Biological Conservation, Ecology, Frontiers in Marine Science, Global Change Biology, Global Biogeochemical Cycles, Science of the Total Environment, Science Advances, PNAS i Nature Ecology&Evolution, entre d’altres. Enhorabona a la gran família del CEAB, científics, tècnics i personal administratiu, tots ells necessaris per produir els millors estàndards en ciència.

Alguns aspectes destacats del 2021:

  • Els investigadors del CEAB han publicat un total de 145 articles científics
  • Tenim un total de 53 projectes de recerca actius
  • Liderem 7 projectes científics europeus
  • Un 49,4% de la plantilla del CEAB són dones
  • Hem participat en 3 dels 14 Desafiaments llançats pel CSIC
  • S’han defensat un total de 12 Tesis doctorals
  • Hem creat una producció audiovisual sobre els Reptes del canvi global i el biaix de gènere en l’àmbit científic
  • Iniciada l’Aliança Magnet amb l’Insitut Rocagrossa de Lloret de Mar
  • Comptem amb més de 3.000 seguidors a Twitter, 1.000 a Facebook i 600 a Instagram

Descàrrega la memòria del CEAB-CSIC 2021 (en anglès).