El projecte FARSEER ha estat finalista dels Premis d’Innovació del European Innovation Council (EIC)

Un consorci liderat pel CSIC, específicament pel Centre d´Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC) i l’investigador Frederic Bartumeus i amb la participació de la Universitat Pompeu Fabra, l’Institut Benaki de Fitopatologia (Grècia), la PIME espanyola Irideon, la PIME belga Avia-GIS i el Grup de Recerca Ambiental d’Oxford ERGO, ha desenvolupat el projecte FARSEER, un sistema d’alerta primerenca capaç de proporcionar informació a temps real i de manera eficaç perquè els tècnics de salut pública preparin una resposta adequada davant el risc d’un brot epidemiològic de malalties transmeses per mosquits, com ara el dengue, el Zika o la febre del Nil Occidental, per tal de reduir o evitar l’amenaça.

El projecte s’ha dut a terme en el marc dels premis d’innovació de l’EIC (European Innovation Council) de la Comissió Europea. Són premis a solucions innovadores a diferents reptes globals plantejats. En concret, el repte plantejat a què hem concorregut és: Detecció primerenca d’epidèmies.

Específicament el desafiament consistia a desenvolupar un prototip de sistema d’alerta primerenca escalable, fiable i rendible per pronosticar i monitorar malalties transmeses per vectors com la malària o el Zika per tal de reduir o evitar l’amenaça.

FARSEER, un sistema d’alerta primerenca

El sistema fa ús de la ciència ciutadana del projecte Mosquit Alert, situant les persones com a part fonamental del sistema de vigilància, així com de trampes intel·ligents (Internet of Things o IoT) per fer un seguiment de les poblacions de mosquits a temps real a una escala espacial sense precedents.

“M’alegra molt veure que l’esforç d’anys amb la iniciativa de ciència ciutadana Mosquito Alert pugui ser reconeguda i utilitzada en sistemes d’alerta primerenca a nivell europeu o fins i tot global”, explica l’investigador Frederic Bartumeus (CEAB, ICREA, CREAF).

El seguiment a temps real de les poblacions de mosquits transmissors de malalties suposa una gran innovació que, en combinar-se amb variables climàtiques, ambientals i demogràfiques, permeten elaborar models diaris del risc de trobada amb mosquits i de possible transmissió de malalties. Es tracta d’un sistema de suport de presa de decisions per a experts en salut pública encarregats a la gestió dels mosquits que s’ha demostrat a escala municipal a Barcelona, ​​així com la seva escalabilitat a nivell d’Espanya i Europa.

 

Premis a solucions innovadores a diferents reptes globals

El premi s’alinea amb les polítiques i els reptes globals de l’Organització Mundial de la Salut, de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 3, així com amb les prioritats transversals d’innovació i de ciència oberta. S’emmarca dins del Programa Marc Horitzó Europa.

El premi consisteix a 5 milions d’euros per al guanyador. A més, s’espera que els resultats obtinguts i els prototips presentats es continuïn desenvolupant en el marc Horitzó Europa.

Finalment, el projecte guanyador ha estat el “Early Warning System for Mosquito-borne Diseases (EYWA)“, un sistema que  transforma el coneixement científic en una eina de presa de decisions, contribuint significativament a combatre i controlar l’amenaça de les malalties transmeses pels mosquits. La solució millora la vigilància i el control dels mosquits a diferents escales espacio-temporals i en diferents zones climàtiques, i orienta les actuacions diàries de prevenció i mitigació. Redueix significativament el risc entomològic i provoca l’aversió dels casos humans a milers de pobles on s’empra EYWA.