Tret de sortida al projecte europeu E4Warning!

Els dies 27 i 28 de febrer de 2023 el Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC) ha acollit la primera reunió de llançament del nou Projecte E4Warning que coordina i lidera el Dr. Frederic Bartumeus del departament d’ecologia teòrica del CEAB.

La trobada ha comptat amb la presència de pràcticament totes les institucions que conformen el consorci del projecte, els investigadors i investigadores principals, les persones que lideren els diferents grups de treball i també, amb pràcticament totes les persones que participen en el projecte. També, hem tingut el plaer de comptar amb l’assessor del projecte, Erwin Goor de la European Research Executive Agency (REA).

Intel·ligència epidemiològica per a l’alerta primerenca i la resposta al risc de malalties transmeses per mosquits en entorns endèmics i d’emergència

E4Warning és un enfocament holístic per millorar la nostra comprensió de la interacció entre els humans, els mosquits, les espècies de reservori i el medi ambient per a una millor intel·ligència de malalties capaç d’anticipar i identificar el risc epidèmic i els brots de malalties transmeses per mosquits.

Les malalties transmeses pels mosquits, com el dengue, el Zika, el chikungunya i la Febre del Nil Occidental, estan sorgint i reapareixen a tot el món a causa del canvi climàtic i la globalització. Cada any, es calcula que es produeixen 390 milions d’infeccions per dengue a tot el món, que provoquen fins a 36.000 morts. La càrrega d’aquestes malalties és més alta a les zones tropicals i subtropicals, però des del 2010 s’està informant d’un nombre creixent de casos autòctons dels països europeus, cosa que desperta la preocupació sobre el potencial d’establiment d’aquests patògens a les regions temperades.

El consorci E4Warning inclou 12 organitzacions d’Espanya, Grècia, Bèlgica, Alemanya, Suïssa i Regne Unit.

El consorci té una gran complementarietat en coneixements i antecedents disciplinaris, com ara entomologia, ecologia del moviment, epidemiologia, observació de la Terra, enginyeria de sensors, experiència en ciència ciutadana i modelització estadística espacial.

Les metodologies seguiran un model d’innovació oberta, que inclourà la R+I tant pública com privada, i els grups d’interès i la ciutadania seguint un model de Quadruple Helix (QH).

E4Warning ha rebut finançament del programa Horizon Europe (HORIZON Research and Innovation Actions) de la Unió Europea en virtut de l’Acord de Subvenció 101086640.