El món de la recerca arriba a l’Institut Rocagrossa de la mà del personal científic del CEAB

En general, la societat sovint té una visió distorsionada de la ciència que n’exclou el seu caràcter construccionista i creatiu en pro d’una visió mecanicista i cartesiana. L’activitat de les Mystery Boxes  és una activitat pràctica d’organització senzilla que permet situar als que la realitzen en contextos i situacions que emulen la recerca científica real.

Les habilitats que cal desenvolupar per la recerca: curiositat, observació, creativitat, discussió, pensament crític entre d’altres, poden tenir molts vincles amb l’aprenentatge. L’activitat s’ha dut a terme en una jornada de formació amb tot el claustre de l’institut Rocagrossa amb l’objectiu, per una banda, que entenguessin el funcionament de la recerca científica, i per l’altra, per crear un espai de reflexió dins del claustre en el qual puguin buscar possibles enllaços amb les activitats de les diferents matèries que fan a l’aula.

Aquesta activitat s’ha realitzat en el marc de l’aliança Magnet que vam iniciar l’any 2021 amb l’Institut Rocagrossa de Lloret de Mar i que tindrà una durada de quatre anys. L’aliança Magnet és un programa educatiu que crea vincles i col·laboracions entre centres educatius i institucions d’excel·lència de diferents camps de coneixements.

La dinàmica la van dur a terme juntament amb la formadora Magnet, la Marta Simon, en Jordi Pagès i la Gemma Agell  de la Comissió Magnet del CEAB. Us deixem a continuació un vídeo-resum del que va ser la jornada del passat 16 de febrer del 2022.

En aquest primer any d’aliança Magnet, cada curs té un mentor del Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC) que guia i assessora el professorat perquè duguin a terme un projecte de recerca científica.  Actualment, la Meritxell Genovart és la científica de contacte del curs de 1r ESO, el Jordi Pagès de 2n ESO, l’Anna Lupon de 3r ESO, la Marta Pardo de 4t d’ESO i finalment, el Xavier Torras dels cursos de Batxillerat, en aquest cas també per promoure la realització de treballs de recerca al CEAB.

Aquesta col·laboració entre el centre educatiu i la institució permet al centre desenvolupar un projecte educatiu innovador i de qualitat, un projecte atractiu, que tingui magnetisme i que es converteixi en un projecte de referència en el seu territori, tant per a les famílies com per a la comunitat educativa.


Domènech-Casal, Jordi. (2013). Les Mystery Boxes: una activitat senzilla d’indagació a l’aula com a metàfora de la ciència. Ciències. 24. 20-25. 10.5565/rev/ciencies.99. DOI:10.5565/rev/ciencies.99