El projecte PlasticØPyr seleccionat com a exemple de bones pràctiques als Pirineus

El projecte POCTEFA en curs, PlasticØPyr, ha estat seleccionat com a exemple de bones pràctiques per al desenvolupament de zones muntanyoses per l’Associació Europea de Zones de Muntanya (Euromontana). Euromontana representa avui unes 75 organitzacions membres de tot tipus en 20 països europeus.

El projecte, que lidera la investigadora Helena Guasch del CEAB-CSIC, apareix en el darrer fullet “La política de cohesió dóna suport al turisme a les zones de muntanya” de l’associació.

L’associació Euromontana es va fundar com una organització científica i sense ànim de lucre, amb vocació internacional, neutral en matèria de religió i política, registrada segons la llei francesa de l’1 de juliol de 1901.

La seva constitució estableix que l’associació tindrà per objecte millorar les condicions de vida de les poblacions de muntanya d’Europa, en particular mitjançant:

  • expressió, promoció i defensa dels interessos culturals, econòmics, polítics i científics de les poblacions de muntanya a la Unió Europea, davant la Unió Europea, els governs dels Estats europeus, les organitzacions responsables del desenvolupament regional, les organitzacions de encarregat de les polítiques culturals, socials i econòmiques i davant de totes les organitzacions implicades en les zones de muntanya;
  • valorització de la recerca realitzada a les zones muntanyoses a nivell local, regional, nacional i sectorial. L’agricultura, la silvicultura i el medi ambient seran objecte d’atenció especial;
  • informar l’opinió pública sobre problemes de les zones muntanyoses i la seva publicació;
  • el foment de la formació i la recerca en zones muntanyoses així com l’estudi dels problemes econòmics, socials i ecològics d’Europa i les zones muntanyoses des de la perspectiva de les poblacions de muntanya;
  • desenvolupament de la cooperació internacional per reduir les desigualtats entre les regions de muntanya de Europa.

Quin és l’objectiu del projecte PlasticØPyr?

El projecte PlasticØPyr, vol prevenir de manera sostenible l’acumulació de plàstics als ecosistemes de muntanya amb la finalitat de fer compatible el turisme amb la conservació d’aquests ecosistemes. PlasticØPyr respon al repte de fer compatible el turisme amb la conservació i millora dels ecosistemes fluvials de muntanya.

L’originalitat i novetat del projecte recauen en el desenvolupament d’una estratègia que implica la ciutadania local, centres de recerca, empreses especialitzades i agents locals en la recerca, difusió de la problemàtica i co-creació de models de negoci d’economia circular actualment inexistents.


Noticia via: Universitat de Girona