Finalitza amb èxit l’estada de dos estudiants dins del Programa Joves i Ciència

El Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC) acull des de ja fa uns anys estudiants del Programa Joves i Ciència perquè coneguin de primera mà com es treballa en un centre de recerca d’ecologia aquàtica.

El Programa Joves i Ciència està impulsat per la Fundació Catalunya La Pedrera i té per objectiu fomentar les vocacions científiques dels joves estudiants amb talent i interès per a la ciència i, alhora, potenciar el seu entusiasme per a la recerca i les carreres científiques. El programa és una oportunitat per a que els estudiants entrin en contacte amb la recerca científica i treballin amb investigadors de primer nivell.

Aquest any, els investigadors i investigadores a càrrec del projecte han estat el Miquel Ribot, el Gustavo Carreras, la Delfina Cornejo, la Maria Argudo i l’Helena Guasch tots ells del grup de recerca d’ecologia integrativa d’aigües continentals. L’objectiu principal del projecte ha estat practicar les competències pròpies de la recerca científica dins de l’àmbit de la biogeoquímica fluvial i l’ecologia microbiana.

La nostra activitat quotidiana (rentar-se les dents, fer una rentadora, usar tovalloletes, etc.) té un impacte important sobre els rius que ens envolten. Molts estudis han conclòs que els rius que reben aigües procedents d’estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) urbanes pateixen una sèrie de canvis en el seu estat ecològic, principalment una sobrecàrrega de nutrients que fa disminuir la qualitat de l’aigua. En el projecte s’avaluaran els efectes de l’arribada d’efluents de depuradora al riu, com queda afectada la seva capacitat de d’autodepuració i quins són els factors principals implicats en dur a terme aquestes funcions.

Formulació d’hipòtesis, planificació del mostreig i treball de laboratori

L’estada dels estudiants s’ha dut a terme principalment a les instal·lacions i laboratoris del CEAB, amb trasllats a les zones de mostreig i algunes visites a l’Urban River Lab, un laboratori experimental associat al CEAB que es troba situat a la sortida de l’efluent de la depuradora de Montornès del Vallès.

Les tasques que han dut a terme les estudiants han inclòs totes les fases del mètode científic. El treball de camp ha inclòs una fase de formulació d’hipòtesis i planificació del mostreig per posteriorment, realitzar la presa de mostres i mesures in situ. El treball de laboratori ha permès als estudiants aprendre a processar i preparar les mostres per posteriors anàlisis (moleculars, químics i de microscòpia) i alhora fer anàlisi i recompte de micro, meso i macro-plàstics al laboratori de plàstics del CEAB. Seguidament han tractat totes les dades obtingudes i redactat una memòria amb totes les tasques dutes a terme.

Però, i què en pensen els estudiants de l’estada al CEAB?

“Cal dir que estades del CEAB-CSIC han anat molt millor del que m’hagués pogut imaginar. Inicialment, les vaig demanar per la seva temàtica actual i pionera, així com l’ampli catàleg d’activitats que s’hi descrivien. El que he acabat gaudint més, però, ha estat la relació amb tots els investigadors i investigadores amb els que vam estar. Ens han tractat com si ens coneguessin des de sempre, amb una paciència i amabilitat immesurables.

El projecte tenia una estructura impecable, permetent veure la totalitat de la metodologia d’estudi dels microplàstics, des de la recollida de mostres al camp fins la seva anàlisi al laboratori, tot passant pels processos intermedis per tal d’aïllar-los. Potser el que més vaig gaudir van ser aquests processos intermedis, sobretot per a la mostra de Roda de Ter on vam trobar 136 partícules, entre elles 12 microbeads.

També voldria destacar l’últim dia, quan vam estar treballant amb el Gustavo al laboratori de biologia molecular. Vam poder participar en tot el procés d’anàlisi de les mostres de biofilm que també havíem ajudat a aïllar, tot ajudant a fer l’extracció i aïllament del DNA dels organismes que el constitueixen i la posterior PCR i electroforesi. Ara, a més, estem pendents dels resultats de la seqüenciació dels resultats de la PCR. Esperaré amb molta il·lusió saber-los, ja que veure que una participació tan curta com la nostra en un projecte pot tenir uns resultats tangibles no té preu”, comenta Maurici Trasserra, un dels estudiants que ha participat en el programa.