Publicació de la memòria anual 2020

El Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC) presenta la memòria anual del centre on es recull tota l’activitat científica, docent i divulgativa que s’ha dut a terme durant l’any 2020 (descàrrega de la memòria)

La paraula “Covid” ha estat la més destacada de l’any 2020, amb almenys 100 vegades més cites que cap altra paraula de l’any al segle XXI. Un any on la ciència ha estat en boca de tothom i on aquesta ens ha rescatat del col·lapse econòmic i social i on a més, el públic general ha pogut veure de primera mà com treballa la ciència en temps real.

Una altra paraula destacada a Blanes a inicis de l’any 2020 va ser Glòria, una forta tempesta que va canviar per complet l’aspecte de la costa i la conca de la Tordera.

Malgrat totes les dificultats que ha suposat la pandèmia, hem conclòs l’any amb una alta productivitat científica, mantenint la nostra àmplia internacionalització i col·laboració científica amb la resta del món. A nivell més intern, el teletreball i les reunions telemàtiques han sigut els principals protagonistes. De totes maneres i aprofitant la poca presència de personal al centre, hem aprofitat per millorar les instal·lacions del centre i millorar l’entorn de treball. Si bé és cert, que el teletreball ha donat flexibilitat quant a les publicacions científiques, el confinament sí que ha afectat les feines i campanyes de camp i sobretot, la participació en congressos.

El total de contribucions ha estat de:

  • 131 articles publicats a revistes incloses al SCI
  • 9 articles publicats a revistes no incloses al SCI
  • 10 llibres i 33 capítols de llibre
  • 8 tesis doctorals
  • 48 notícies a la web del CEAB
  • 336 impactes en premsa

De les activitats dutes a terme destaquem  per una banda la participació d’investigadors en congressos internacionals com, la del Dr. Rafael Sardá a la conferència sobre l’Agenda pel Desenvolupament Sostenible 2030 de les Nacions Unides, en concret amb relació a l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 14 centrat en la salut i protecció dels oceans. També, la Dra. Ana Gordoa va participar en la Comissió Internacional per la Conservació de les tonyines de l’Atlàntic i finalment, la presència de la Dra. Eugènia Martí en el Simpòsium d’urbanització i ecologia de fluxes: ‘Moving on the bar on multidisciplinary solutions to wicked urban stream problems‘.

En relació amb els projectes de ciència ciutadana dels que formem part, destaquem el llançament de l’aplicació del projecte Mosquito Alert en l’àmbit europeu i la participació del seu co-director, Frederic Bartumeus, en el ‘Versatile Emerging Infectious Diseases Observatory (VEO)‘, un observatori que permet aglutinar informació de gran qualitat a partir de la qual desenvolupar eines d’alerta precoç en relació amb malalties infeccioses emergents. Finalment destaquem, la creació de la primera guia per l’estudi dels plàstics (macro- a microplàstics) en ecosistemes fluvials de muntanya per part del projecte Plastic0pyr, liderat per la Dra. Helena Guasch.