PLASTICØPYR: Estratègies per a la reducció de la contaminació per plàstics als ecosistemes de muntanya

Projecte CEAB

PLASTIC0PYR

El projecte PLASTICØPYR vol prevenir de manera sostenible l’acumulació de plàstics als ecosistemes de muntanya amb la finalitat de fer compatible el turisme amb la conservació d’aquests ecosistemes. PLASTICØPYR respon al repte de fer compatible el turisme amb la conservació i millora dels ecosistemes fluvials de muntanya.

L’objectiu general del projecte és prevenir de manera sostenible l’acumulació de plàstics en els ecosistemes de muntanya i evitar el seu transport cap al mar. Els resultats esperats en espais naturals situats en els Pirineus de Catalunya, Andorra i França són: 1) el desenvolupament d’eines que permetran avaluar i divulgar l’impacte ambiental dels plàstics sobre els ecosistemes fluvials; 2) la reducció de la producció de residus i la millora de la seva gestió; 3) la participació de la ciutadania en la recerca de la contaminació per plàstics i en la co-creació de models d’aprofitament i substitució auto-sostenibles. Els principals beneficiaris són els ecosistemes de muntanya i els seus habitants al disminuir la contaminació per plàstics i disposar d’una estratègia per la reducció del plàstic d’un sol ús i gestió correcta dels residus, enfocada i compatible amb el desenvolupament econòmic local. El present projecte oferirà protocols comuns en els tres països, el que representa una reducció del cost en el desenvolupament de les estratègies de gestió. Això comporta una major interacció entre les parts que comparteixen objectius i, per tant, maximitzen les sinergies positives entre els diferents responsables de la gestió. També significa la millora de la qualitat ecològica dels rius amb una disminució dels costos de neteja i depuració locals i aigües avall; una millora paisatgística afí amb ser territoris dotats de figures de protecció i, per tant, la revalorització de la zona. L’originalitat i novetat del projecte recauen en el desenvolupament d’una estratègia que implica la ciutadania local, centres de recerca, empreses especialitzades i agents locals en la recerca, difusió de la problemàtica i co-creació de models de negoci d’economia circular actualment inexistents.

+ informació:

Socis:

Associats:

 

El projecte ha estat finançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). L’objectiu del POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. El seu suport es concentra en el desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres a través d’estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible.