Objetius:

El projecte consisteix en crear un Observatori Versàtil de malalties infeccioses Emergents (VEO) que permeti aglutinar informació de gran qualitat a partir de la qual desenvolupar eines d’alerta precoç. L’observatori farà un seguiment de les malalties infeccioses emergent, així com de l’aparició de resistències bacterianes, per poder fer una avaluació de riscos.

Els canvis globals del darrer mig segle han produït un augment de les malalties infeccioses emergents i d’una major residència dels bacteris als tractaments, tot plegat alterant la dinàmica d’aquestes malalties i desafiant les infraestructures sanitàries actuals. Una identificació ràpida és essencial per reduir l’impacte sanitari i els costos d’aquests brots.

Per aconseguir anticipar-se a un problema greu de la salut pública originat per aquestes malalties infeccioses emergents, l’equip del VEO està format per científics de dades, experts en tecnologia, especialistes en malalties infeccioses, sociòlegs i experts en ciència ciutadana. L’objectiu és aprofitar la revolució digital i combinar-la amb ‘ús de tecnologies noves i anàlisis innovadors per una detecció precoç dels riscos.

La majoria de les malalties infeccioses emergents tenen un origen animal, així que poder preveure les amenaces cal revolucionar les maneres de detectar-les, tant en els humans com en els animals, la fauna salvatge, els animals domèstics i els animals comensals que habiten les nostres ciutats (rates, mosquits, etc.).

VEO té la visió de poder revolucionar la detecció i la predicció de les amenaces per la salut humana i animal derivades dels canvis globals. Aquesta revolució passa per crear equips interdisciplinaris, infraestructures i tecnologies versàtils, treballant amb codi i dades obertes, combinant dades molt diverses (Big data) i amb tècniques de mineria de dades per analitzar un gran volum d’informació per a deduir patrons i poder predir els riscos. Per això el projecte té set objectius específics definits.

Els objectiu 1 i 2, són desenvolupar una plataforma de dades que permeti la integració de dades molt diverses, l’intercanvi entre experts i a la mineria de dades. Unes eines per donar suport a la col·laboració interdisciplinària i els equips internacionals que integren el sistema VEO. L’objectiu 3 és generar, actualitzar i validar els inventaris de signatures genètiques associades a patògens rellevants, identificar la relació entre les variacions genètiques i la patogenicitat d’un virus o bacteri per poder avaluar el risc a partir del seguiment genètic. Objectiu 4, integrar dades serològiques a partir de les noves tecnologies de perfils d’anticossos a la base de dades VEO. L’objectiu 5 avaluarà el sistema VEO en cinc escenaris específics per garantir que s’ajusta a les necessitats dels usuaris i valorar la funcionalitat de les tècniques i eines desenvolupades. L’objectiu 6 és desenvolupar un compromís de les necessitats generals alhora d’explorar les dades, els reptes que apareguin i buscar solucions. Finalment, l’objectiu 7 és desenvolupar una guia de les implicacions ètiques, jurídiques i socials que implica col·leccionar i integrar gran quantitat de dades epidemiològiques, així com les implicacions ètiques i legals de la recerca sanitària ajudada per la ciència ciutadana.

VEO té la visió de revolucionar la detecció i la predicció de les amenaces per la salut humana i animal derivades dels canvis globals
Un dels escenaris específics de l’objectiu 5 és el dels mosquits que transmeten malalties que lidera el CEAB-CSIC amb el projecte Mosquito Alert. S’utilitzarà la ciència ciutadana desenvolupada per Mosquito Alert per proporcionar informació a temps real sobre l’abundància de mosquits i les interaccions humà-mosquit, a la plataforma VEO. Aquesta informació combinada dades genètiques buscant patògens a les poblacions de mosquits, casos humans detectats amb malalties i altre fons de dades serviran per alertar sobre els riscos de brots, així com per guiar el mostreig i les mesures de control.

L’estudi tractarà l’expansió dels mosquits invasors del gènere Aedes (Aedes albopictus, Aedes japonicus, Aedes koreicus, Aedes aegypti) que poden transmetre malalties com el dengue, el zika, la chikingunya o la febre groga. També es modificarà l’app Mosquito Alert per incloure el mosquit comú (Culex pipiens) per seguir i estudiar els virus zoonòtics que afecten animals i poden saltar als humans, com són la febre del Nil Occidental o el virus Usutu, cada cop més freqüents a Europa.