680 alumnes han après a investigar com els científics

Aquest curs 2022/23 ha estat el segon que s’implementa l’Aliança Magnet entre l’Institut Rocagrossa de Lloret de Mar i el Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC). El treball conjunt del professorat, el personal investigador i els formadors de Magnet ha permès que cada grup dugués a terme el seu propi projecte de recerca.

S’han desenvolupat al llarg de l’any acadèmic 2022/23 i han comptat amb la participació d’un total de 680 alumnes, 12 investigadors del CEAB, tot el professorat de l’institut i l’equip de suport de la Fundació Bofill (que impulsa les Aliances Magnet en col·laboració amb el Departament d’Educació i altres ens).

Tots ells han estat projectes transversals, que han permès treballar les diferents assignatures, des de llengua, art, matemàtiques, tecnologia, humanitats o idiomes.

Els projectes de recerca de cada grup 

A primer d’ESO, s’han centrat en l’estudi de la biodiversitat d’insectes de l’entorn més proper i han construït un hotel d’insectes dissenyat per ells mateixos. A segon, han treballat el tema dels la contaminació per plàstics a partir d’un mostreig a la platja.  A tercer, s’ha consolidat el Riera’s Camp, per quantificar i estudiar les emissions de diòxid de carboni en rieres entre Lloret i Tossa de Mar. Els alumnes de cicles formatius es van encarregar del guiatge d’aquesta activitat.

Respecte aquesta darrera iniciativa, la investigadora del CEAB-CSIC, Anna Lupon, que va ser-ne una de les conductores, remarca que “tot el que fèiem, aquestes mesures de diòxid de carboni amb l’alumnat, ho fèiem amb el mateix protocol que seguim al nostre grup de recerca dins un projecte internacional. I totes les dades que vam recollir, de fet, les estem utilitzant per aquest projecte.”

A quart d’ESO, els alumnes han dissenyat i implementat el seu propi protocol de camp per estudiar la diversitat de fitoplàncton, organismes aquàtics de gran importància perquè són a la base de la xarxa tròfica. Amb investigadores, han mostrejat tres punts de la costa de Lloret de Mar i han observat les diferències existents, aprenent així a fer-se preguntes i a desenvolupar una recerca.

Meritxell Genovart, investigadora del CEAB-CSIC, afirma que les activitats complementàries del projecte OceanNight, que s’han fet amb tot l’alumnat de l’institut, han ajudat a «enfortir les línies que es treballen amb aquesta Aliança Magnet, com promoure la sostenibilitat, donar importància a la ciència, de com ens ajuda a entendre què passa al nostre voltant…L’OceanNight ha portat a anar-ho enfocant cap als oceans i a caminar cap a un projecte global, de tot el centre».

Activitat de mostreig de microplàstics. Autoria: IES Rocagrossa Lloret de Mar

 Un Erasmus Plus per protegir mars i oceans

A batxillerat, l’aliança s’ha vinculat a un programa Erasmus Plus, el Young ecologist on a mission: saving our seas, amb el què treballen- conjuntament amb joves d’Itàlia, Grècia, Romania i Turquia- per a la conservació i regeneració de la Mediterrània. Molts dels participants en aquest Erasmus Plus han visitat el CEAB aquest juny i han conegut de primera mà la feina que s’hi fa i com es duu a terme.

La docent de l’IES Rocagrossa, Angela Ogea, explica que l’Ocean Night els ha “ajudat a trobar aquest Erasmus Plus en el que s’estudia la contaminació de l’aigua del mar i es fomenta prendre consciència de la importància de ser turistes responsables i de la importància que té la vida del mar en les nostres poblacions”.

recollida de mostres de fitoplàncton a Lloret de Mar. Autoria: Montse Dalmau, Fundació Bofill

La capacitat d’atracció de les Aliances Magnet

Aquesta aliança Magnet busca incentivar les competències científiques dels joves perquè tinguin curiositat pel seu entorn, es facin preguntes, observin la realitat, formulin hipòtesis, indaguin i explorin possibles solucions.

Gemma Agell, responsable de la línia de divulgació del CEAB-CSIC explica que «amb el vincle amb el món de la recerca s’obre la porta a què els alumnes es facin preguntes, a que pensin críticament i  a preparar-se per afrontar els reptes de futur».

Les Aliances Magnet, impulsades per la Fundació Bofill, uneixen una escola o institut amb una institució de referència en una àrea de coneixement concreta. El coneixement que aporta la institució ajuda a treballar el currículum des d’un enfocament globalitzat i amb metodologies innovadores perquè l’alumnat aprengui competencialment. Aquestes unions lluiten contra la segregació escolar, enfortint el projecte educatiu i la capacitat d’atracció dels centres que hi participen.

Informació addicional:
Magnet. Aliances per a l’èxit educatiu
Vídeo sobre la Nit de la Recerca a l’IES Rocagrossa
IES Rocagrossa. Programa Magnet
Notícia de presentació de l’Aliança Magnet 
Espectacle Molecular Plasticity, dut a terme dins aquest curs dins l’Aliança Magnet