Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Generalitat de Catalunya.