Departments

MARINE ECOLOGY DEPARTMENT

Head: Dr. Emma Cebrian

Researchers at the Marine Ecology Department work on a wide variety of fields concerning biology and earth sciences including nutrient and carbon dynamics in the marine environment and its modification by organisms, marine diversity and its evolution, the functioning of marine ecosystems, the integration of humans in them through socio-ecological systems as well as their conservation and management. The approaches that we use in order of go deep in each of these fields include field experiments and humidity chambers, approaches through spatial gradients, setting-up of time series and modelling. Techniques used include molecular and biochemical techniques, stable isotopes, landscape ecology and simple observation, among others.

DEPARTAMENT D’ECOLOGIA CONTINENTAL

Responsable: Dr. Helena Guasch

El Departament d’Ecologia Continental estudia de manera integrada els ecositemes i les espècies vinculades al medi terrestre i d’aigua dolça. El Departament inclou una gran diversitat de línees de recerca i aproximacions metodològiques que van des de la metagenòmica i l’ecologia teòrica i computacional, passant per la biogeoquímica, l’estudi de la biodiversitat i la biologia de plantes i animals aqüàtics. Els temes que aborda tant de forma fonamental com aplicada, tenen un fort impacte social comptant entre ells amb la conservació d’espècies i sistemes naturals, l’estudi d’espècies invasores i vectors de malalties, i reptes relacionats amb al biodiversitat i els serveis ecosistèmics (capacitat d’autodepuració en rius, reciclatge de nutrients, etc.) en el contexte del canvi climàtic i global.