La recent colonització i establiment del mosquit tigre (Aedes albopictus) a Espanya implica un potencial impacte per a la salut pública, tant en relació al benestar dels ciutadans com a la possible transmissió de malalties (dengue o chikungunya), tal com els recents brots europeus han demostrat.

Des de 2004, als serveis de control de mosquits i entomòlegs se’ls ha encarregat l’àrdua tasca de mitigar, en un context de canvi global, la presència d’aquesta espècie invasora a Espanya. Les estratègies integrades de control haurien de basar-se en un profund coneixement de l’ecologia i el comportament de les espècies objectiu, que en el cas del mosquit tigre és encara limitat.

A través de les dades obtingudes al llarg d’aquests primers anys de control, i els generats en el projecte, proposem quantificar la magnitud en què el canvi global (clima i factors antròpics) facilita la propagació del mosquit tigre a l’est peninsular, i com les mesures d’eradicació i control estan ajudant a frenar la seva expansió. Per a això, anem a aplicar un enfocament multidisciplinari i integrat que va des del modelatge espacial al treball de camp i viceversa. La modelització partirà del conjunt de dades més extens disponible a Espanya (en àrees colonitzades de Catalunya).

Esperem que els models serveixin tant per a millorar la predicció del risc de presència i capacitat de dispersió (incloent variables socio-ambientals), com per millorar la comprensió mecanicista de la dinàmica de les seves poblacions a llarg termini (forçament climàtic vs. cicle de vida). Especialment rellevant és la predicció en zones recentment colonitzades (Múrcia i Alacant), on s’establirà una xarxa de trampes d’ovoposició durant dos anys. Aquestes dades s’utilitzaran per validar el model, el qual, al seu torn, pot ajudar a optimitzar el disseny de la xarxa d’ovoposició.

Proposem també dur a terme experiments de camp dirigits a millorar la comprensió mecanicista de l’ecologia i el comportament d’aquesta espècie, abordant preguntes tan rellevants com el transport accidental de mosquits en vehicles, o el cost-benefici de les diferents mesures de control aplicades al llarg d’aquests anys. El modelatge es recolzarà en l’anàlisi genètic de les poblacions de mosquit tigre a Espanya. La comprensió de la seva variabilitat genètica ens ajudarà a entendre la seva evolució i la història natural del procés d’invasió.

A més, per la seva insularitat i recent colonització (2012) les Illes Balears són d’especial interès en aquest projecte. Ecologia Molecular i Genètica de Poblacions són eines potents que ens permeten avaluar:

(i) Les principals vies d’entrada de les poblacions de mosquits tigre, tant a la Península Ibèrica com a les Illes Balears,

(ii) El grau d’aïllament de les poblacions de mosquit a Espanya, i

(iii) Mitjançant l’anàlisi dels patrons espacials de variabilitat genètica, comprendre si el transport accidental per carretera (de causa antròpica) està actuant com a principal vector de dispersió d’aquesta espècie.

Finalment, proposem involucrar a actors clau i ciutadans en l’estudi i control del mosquit tigre a Espanya, a través d’una nova plataforma de ciència ciutadana basada en la utilització de telèfons mòbils intel·ligents i així poder satisfer l’actual demanda social de noves eines que permetin una ciència més participativa i en societat. La plataforma de ciència ciutadana, anomenada ‘Mosquit Alert’, treballa per investigar i controlar mosquits transmissors de malalties globals com el Dengue, el Chikungunya i el Zika. En el cas del mosquit tigre (Aedes albopictus), l’estudi se centra en el seguiment de la seva expansió, però la plataforma també ha posat en el punt de mira el mosquit de la febre groga (Aedes aegypti) i se centra en la seva detecció.

 

Dins del projecte “Invasió del mosquit tigre a Espanya: salut pública i canvi global” el CREAF coordina “Mosquito Alert: una plataforma ciutadana per investigar i controlar mosquits transmissors de malalties globals”.

Web de Mosquito Alert

Facebook de Mosquito Alert

Twitter de Mosquito Alert

Descarrega’t l’app de Mosquito Alert a Android

Descarrega’t l’app de Mosquito Alert a iTunes