Departaments

DEPARTAMENT D’ECOLOGIA MARINA

Responsable: Dra. Emma Cebrian

Els investigadors del Departament d’Ecologia Marina treballen en una gran varietat de camps de la biologia i ciències de la terra incloent la dinàmica de nutrients i carboni en el medi marí modificada per organismes, la biodiversitat marina i la seva evolució, el funcionament dels ecosistemes marins, la integració en aquests de l’home a través dels sistemes socio-ecològics, la seva conservació i gestió. Les aproximacions que utilitzem per aprofundir en cadascun d’aquests camps inclouen l’experimentació en el camp i laboratoris humits, aproximació a través de gradients espacials, manteniment de sèries temporals i modelització. Les tècniques emprades inclouen tècniques moleculars i bioquímiques, utilització d’isòtops estables, ecologia del paisatge i la simple observació entre altres.

DEPARTAMENT D’ECOLOGIA CONTINENTAL

Responsable: Dra. Helena Guash

El Departament d’Ecologia Continental estudia de manera integrada els ecosistemes i les espècies vinculades al medi terrestre i d’aigua dolça. El Departament inclou una gran diversitat de línies de recerca i aproximacions metodològiques que van des de la metagenòmica i l’ecologia teòrica i computacional, passant per la biogeoquímica, l’estudi de la biodiversitat i la biologia de plantes i animals aquàtics. Els temes que aborda tant de forma fonamental com aplicada, tenen un fort impacte social comptant entre ells amb la conservació d’espècies i sistemes naturals, l’estudi d’espècies invasores i vectors de malalties, i reptes relacionats amb la biodiversitat i els serveis ecosistèmics (capacitat d’autodepuració en rius, reciclatge de nutrients, etc.) en el context del canvi climàtic i global.