El Canvi Climàtic

El Canvi Climàtic és el procés global en el qual es produeix l’augment progressiu de la temperatura mitjana del planeta Terra. Es deu principalment a que l’efecte hivernacle dels gasos de l’atmosfera s’està intensificant.

L’augment de l’efecte hivernacle es produeix perquè, contínuament i des de fa moltes dècades, l’activitat humana allibera gasos que el generen: com són el diòxid de carboni o CO2, el metà i el vapor d’aigua i, a més, ho fem en grans quantitats. Per explicar-ho avui de manera molt senzilla, podem dir que aquests gasos tenen la particularitat de que no deixen escapar l’energia que ens arriba del Sol cap a l’Espai. Així, doncs, l’aire es va escalfant i amb ell l’aigua del oceans.

Aquest fet porta associada una sèrie enorme i extremadament complexa de canvis que només estem començant a descobrir. Amb ells arriba l’elevació del mar, l’augment de temperatures i la variació en els patrons de pluges de cada regió. El clima es torna més extrem, retrocedeixen les glaceres, creix el nombre d’espècies extingides, es veuen afectades les collites i es produeix l’expansió dels deserts.

A Catalunya també estan arribant tots aquests canvis. Les pluges tendiran a ser cada vegada més torrencials, amb la qual cosa augmentaran les inundacions. Però l’aigua caurà tant de cop que no quedarà retinguda i l’escassetat serà més important. També els incendis seran més habituals, fins i tot, fora de la temporada d’estiu.

Fins a mitjans del segle XXI, anirem apreciant més i més canvis a la natura que ens envolta, doncs malauradament, el Mediterrani és un dels llocs més vulnerables al Canvi Climàtic. La magnitud del problema al qual ens enfrontem requereix de polítiques urgents que treballin en la mitigació dels efectes i l’adaptació als mateixos. Accions en les quals hi participin els experts, les empreses i les administracions públiques.

Al Centre d’Estudis Avançats de Blanes, els nostres experts treballen per a diagnosticar els efectes del Canvi Climàtic i Global sobre els ecosistemes aquàtics, tant d’aigua dolça com salada, i per a pronosticar la seva evolució davant d’aquests canvis. Ho fem en contacte permanent amb les administracions públiques, amb l’objectiu d’oferir el coneixement que generem, ajudar a protegir i restaurar els ecosistemes i trobar les millors solucions possibles. Per conèixer més en detall en quins projectes treballem, entra a www.ceab.csic.es.

Programa emès el 6 d’octubre del 2017

Podcast del programa