Llicenciat en Biologia per la Universitat de Barcelona. Des de l’any 2000 estic treballant en diversos projectes per a la implementació de la Directiva Marc de l’Aigua a Catalunya, tant en el desenvolupament de metodologies i l’aplicació d’aquestes, així com en el desenvolupament de l’exercici d’intercalibratge de metodologies basades en macroalgues al Mar Mediterrani. També he col·laborat en diversos projectes duts a terme a les Illes Balears.

  • Comunitats bentòniques com a indicadores de la qualitat ambiental de les aigües costaneres.
  • Desenvolupament d’índexs per a l’avaluació de la qualitat de les aigües dins de la Directiva Marc de l’Aigua.
  • Aplicació de GIS en el medi marí.

 

Camps d’interès:

  • GIS.
  • WFD
  • Macroalgae
  • Indicators
  • WFD
  • Intercalibration process