Presentació

El Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB) és un centre d’investigació del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), que depèn del Ministeri d’Economia i Competitivitat. El CEAB es va inaugurar a l’octubre de 1985 i en l’actualitat centra la seva activitat investigadora en els àmbits de l’ecologia i la biologia d’organismes, tant de sistemes marins com d’aigües continentals.

La investigació que es porta a terme al CEAB té com a objectius generals identificar la diversitat d’organismes i entendre les seves funcions i interaccions en la naturalesa, així com l’aplicació d’aquest coneixement en l’ús i gestió racional dels recursos del nostre planeta i la predicció de respostes a modificacions ambientals. Es treballa amb una àmplia gamma d’estudis i aproximacions que van des de la composició bioquímica i genètica dels organismes fins a l’estructura i dinàmica de poblacions i ecosistemes.

El CEAB aspira a ser un centre amb reputació internacional que sigui referent nacional en biologia marina, limnologia i ecologia. El seu propòsit és desenvolupar una investigació tècnicament actualitzada i conceptualment sòlida i creativa, que permeti contribuir a l’avanç del coneixement i a la seva aplicació, per afrontar els reptes que es plantegen en el desenvolupament d’una societat sostenible.

El personal científic del CEAB s’agrupa en dos departaments: el Departament d’Ecologia Continental i el Departament d’Ecologia Marina. La tasca científica d’aquests departaments es desenvolupa en set  grups de recerca.