Ofertes JAE-INTRO 2021

BEQUES D’INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ

El programa JAE Intro convoca beques en els centres del CSIC (propis, mixtes o unitats associades) dirigides a estudiants universitaris amb interès a iniciar una carrera investigadora.

Aquest programa de beques proporciona un acostament a la carrera investigadora a aquelles i aquells estudiants que vulguin donar els seus primers passos en el món de la investigació, brindant-los, d’una banda, l’oportunitat de gaudir les possibilitats que ofereixen els centres i instituts del CSIC a les seves diferents àrees científiques i, al seu torn, propiciant una introducció al coneixement punter dels temes científics i la praxi científica.

Aquest any el Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC) ofereix 6 propostes per introduir científics i científiques en la investigació:

Plans de formació proposats: Àrea Vida

  • Explorant l’eix microbiota-intestí-cervell en sistemes model animals. Responsable: ORTEGA CASAMAYOR EMILIO
  • Multiplicity in unity in bet-hedgers: different paths for breeding investment in a colonial animal. Responsable: ORO DE RIVAS, DANIEL
  • Individual and population responses toperturbations. The case of a long-lived Seabird Affected by climate change. Responsable: GENOVART MILLET, MERITXELL
  • EVASIONA: contribució dels rius Mediterranis a l’emissió de carboni a l’atmosfera. Responsable: BERNAL BERENGUER, SUSANA
  • Diferències inter-específiques en la retenció i processament de nitrogen i fòsfor en aiguamolls artificials afectats per efluents d’EDARS. Responsable: Gacia PASOLA, ESPERANÇA

Plans de formació proposats: Àrea Matèria

  • Una aproximació computaclonal a les comunitats bacterianes i fúngiques de sòls agrícoles. Responsable: ALONSO GIMENEZ, DAVID

Data límit per les sol·licituds: 12 d’abril del 2021

Informació de la convocatòria: https://sede.csic.gob.es/intro2021