Bones pràctiques científiques

El Codi de Conducta Europeu per a la Integritat en la Recerca estableix la fiabilitat, la honestedat, el respecte i la rendició de comptes com a principis fonamentals de bones pràctiques i integritat de la recerca. La majoria dels investigadors/es aspiren a traduir-lo en pràctiques de recerca responsables, per aconseguir resultats fiables i d’alta qualitat. 

Per poder-ho dur a terme i aplicar els principis del codi de conducta s’ha creat la Comissió de Bones pràctiques i Integritat de la recerca del CEAB i que tindrà com a principals objectius i funcions:

  • Promoure la integritat de la recerca en les polítiques del centre
  • Promoure la formació en bones pràctiques
  • Donar a conèixer els documents sobre integritat de la recerca i bones pràctiques científiques (p.e. manual de bones pràctiques del CSIC)
  • Donar suport i/o coordinar accions per promoure les bones pràctiques

Per saber-ne més podeu consultar el document elaborat per la Comissió:

Comissió de Bones pràctiques


Comissió de Bones pràctiques i Integritat de la recerca del Centre d’Estudis Avançats de Blanes

Posa’t en contacte amb nosaltres sempre que ho necessitis al correu: helena.guasch@ceab.csic.es