Ciència i societat

El CEAB està compromès en treballar per reforçar el vincle entre ciència i societat a través d’accions que promoguin la ciència oberta i inclusiva, la cultura i l’educació científiques donant resposta a les necessitats i reptes actuals.

Els objectius principals són:

  • Fomentar la cultutra científica a la nostra societat.
  • Donar a conèixer a través d’activitats divulgatiuves la recerca que es fa al CEAB.

A més, hi ha certs àmbits com l’educatiu en els que l’aprenentatge de ciència exercita el pensament crític, desperta vocacions i consciencia els futurs ciutadans de la importància d’una societat basada en el coneixement.