Laboratoris d’anàlisis químiques

Química Analítica

Personal

Responsable científica:  Dra. Susana Bernal (sbernal@ceab.csic.es)
Responsable tècnica: Carmen Gómez (cgomez@ceab.csic.es)

Descripció

Equipament

Laboratori d’inorgànics

Personal

Responsable científic:  Dra. Esperança Gacia (gacia@ceab.csic.es)

Responsable tècnic:  Miquel Ribot (mribot@ceab.csic.es)

Descripció

 

Equipament

 

Laboratori d’orgànics

Personal

Responsable científic:  Dra. Teresa Buchaca (buch@ceab.csic.es)
Responsable tècnica:  Dra. Montserrat Soler (msoler@ceab.csic.es)

 

Descripció

En aquest laboratori es preparen mostres per a realitzar talls histològics en parafina. També hi ha una petita àrea de treball per a la preparació de mostres diverses.

Equipament