Laboratori d’Ecologia Molecular i Genètica

Personal

Responsable científic: Dr. Marc Ventura (ventura@ceab.csic.es)
Responsable técnic: Gustavo Carreras (gustavo@ceab.csic.es)

Descripció

El laboratori d’Ecologia Molecular i Genètica dóna suport a aquells projectes de taxonomia, biodiversitat, ecologia i evolució d’organismes i sistemes aquàtics, que requereixen l’ús de tècniques moleculars. Les tècniques van des amplificació i seqüenciació de particions de gens per a estudis de biodiversitat i filogènia, fins a la clonació, metabarcoding, genòmica, metagenòmica i proteinómica, en micro i macro-organismes, tant de sistemes marins com d’aigües continentals.

El laboratori consta de diversos espais: laboratori general, zona refrigerada per PCR s, zona d’electroforesi i documentació de gels, laboratori de citotòxics i àrea lliure de RNAases a més de l’equipament necessari per a les tècniques utilitzades.

El laboratori disposa d’un servei intern d’anàlisi d’ADN en què es realitzen les tècniques preparatòries bàsiques per a la seqüenciació i posterior anàlisi de seqüències.

Per a més informació sobre el Servei d’ADN dirigir-se a:

Responsable científic: Dr. Marc Ventura (ventura@ceab.csic.es)

Responsable tècnic: Gustavo Carreras (gustavo@ceab.csic.es)

lab molecular