Microscòpia

Personal

Responsable científic: Dr. Daniel Martin (dani@ceab.csic.es)
Responsable tècnic: Gustavo Carreras (gustavo@ceab.csic.es)

Descripció

Aquest laboratori inclou tots els equips relacionats amb la micròscopia òptica de mig i gran augment amb captura d’imatges digitals. Els instruments d’aquest laboratori permeten observar mostres d’organismes particulars o teixits que poden requerir tècniques instrumentals sofisticades amb epifluorescència (bacteris i altres teixits tenyits) o contrast de fase (petits organismes transparents). També disposa dels equips necessaris per la captura de microfotografies digitals utilitzables per diferents propòsits (medició, il·lustració d’articles científics, etc.).

Habroleptoides confusa_Montseny-MAP
23.csic-identifica-4
5-A1

Equipament

El laboratori inclou dues sales. La primera està equipada amb a lupes binoculars i microscopis:

  • AXIOPLAN ZEISS
  • NIKON SMZ 1000
  • MOTIC BA 210
  • OLYMPUS IMT-2

Aquests equips estan vinculats a càmeres digitals (ProgRes C10 plus, AxioCam MRm, ProgRes CT5, ProgRes CT3, Olympus 35 mm) i els seus corresponents ordinadors.

La segona sala, compartida amb el servei de microscòpia electrònica, disposa d’un microscopi AXIO Imager Z1 (ZEISS), controlat per ordinador i completament automàtic, equipat amb epiflurescència i càmera digital (ProgRes CT5).