Estació de submarinisme

Les instal·lacions de submarinisme, integrades al complex d’edificis del CEAB, consisteixen en un vestidor, una estació de càrrega de botelles d’aire comprimit (una habitació independent equipada amb un compressor fix a 200 bar capaç de carregar 3 botelles simultàniament), dos compressors portàtils (amb un motor elèctric i de combustible, respectivament) i també botelles d’immersió de diferents capacitats (10, 12, 15 litres).

Les llicències i assegurances d’immersió, així com tota la reglamentació interna sobre el submarinisme científic necessària pels membres del personal i investigadors convidats, estan sota la supervisió de l’encarregat de submarinisme del CEAB, Sr. Manel Bolivar.