Observatori Pirinenc (LOOP)

Personal

Responsable: Dr. Lluís Camarero (camarero@ceab.csic.es)

L’Observatori Limnològic dels Pirineus està  localitzat als Pirineus Centrals, en les proximitats del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Comprèn una estació de camp, diversos punts de monitoratge, tant d’estanys com de rius, tres estacions meteorològiques automàtiques i diverses estacions de mesura del cabal amb enregistradors de nivell i temperatura de l’aigua. En aquesta xarxa d’estacions de mostreig es recullen regularment mostres químiques i biològiques a diferents  intervals de temps. La xarxa engloba vuit rierols, catorze estanys  i  dos col·lectors de precipitació atmosfèrica.

El monitoratge més detallat és el dut a terme a l’Estanh Redon, on la columna d’aigua és mostrejada mensualment a diverses profunditats per determinacions químiques i  biològiques.  Per tal de facilitar l’experimentació in situ a la riba del llac va ser instal·lada una cabina amb equipament bàsic i un petit laboratori.

A més d’això es realitzen mostrejos que cobreixen tota l’àrea dels Pirineus des de fa dècades,  obtenint-se sèries de dades a llarg termini de la biogeoquímica de les aigües de superfície que són utilitzades com a indicadores dels processos ecològics que tenen lloc en les conques hidrològiques pirinenques i la seva resposta al canvi ambiental global. Els estudis de paleolimnologia que també duem a terme amplien la nostra sèrie de dades encara molts més enrere en el temps.

De forma global,  totes aquestes activitats configuren el programa de recerca ecològica a llarg termini de l’observatori.

Per a més informació:

logo-loop1