Laboratori d’Identificació d’Organismes

Personal

Responsable científica:  Dra. Susana Pinedo (pinedo@ceab.csic.es)
Responsable tècnica:  Paola Satta (paoletta@ceab.csic.es)

Descripció

La majoria d’estudis ecològics i taxonòmics requereixen de classificació i processament previ de les mostres, la qual cosa implica la separació dels organismes del sediment o de l’aigua i la seva identificació. La separació d’organismes, en la majoria dels casos fixats amb formol, es realitza mitjançant lupes binoculars. Posteriorment es porta a terme la identificació dels organismes (invertebrats i algues); i per això, com sovint es requereix major augment, s’utilitzen els microscopis.

laboratoriOrganismes1
laboratoriOrganismes2

Al CEAB hi ha quatre espais directament relacionats amb la separació de mostres i la identificació d’organismes: una àrea d’emmagatzematge de mostres amb formol, una zona de rentat de les mostres (equipada amb ventilació adequada per a la neteja preliminar de la mostra i la eliminació del conservant), i dues zones per al processat i identificació de les mostres mitjançant lupes binoculars i microscopis.

Equipament

  • 14 lupes binoculares
  • 4 microscopis (2 d’ells amb càmara clara)
  • una balança de precisió
  • una campana mòbil extractora de gasos
  • un tamisador mecànic