Urban River Lab (URL)

Desenvolupem estratègies i tècniques per millorar els rius de demà

L’Urban River Lab és un laboratori experimental a l’aire lliure dedicat a l’estudi de rius altament modificats per desenvolupar estratègies i tècniques innovadores per a la seva gestió.

Dins del context actual de canvi global en el que ens trobem, l’activitat humana és una de les causes principals de la degradació de l’estat ecològic dels rius. L’Urban River Lab (URL) és un laboratori que neix de la necessitat d’entendre els múltiples efectes de l’activitat humana sobre els nostres rius. El perfil professional de caràcter multidisciplinari de l’equip gestor de l’URL, permet adreçar aquestes preguntes des de múltiples vessants.

L’URL consta de 18 canals i 12 llacunes d’inundació dissenyats per a la pràctica experimental, alimentats per l’aigua tractada provinent de l’efluent d’una estació depuradora d’aigües residuals. L’objectiu principal del URL és desenvolupar noves eines i estratègies per millorar la qualitat i la gestió dels rius fortament modificats.

Les seves infraestructures estan formades per diferents àrees de recerca que, algunes d’elles i degut al pas del temps, s’han anat deteriorant. Naturalea, entitat que forma part del conglomerat d’empreses que constitueixen el conveni de l’Urban River Lab (URL), ha elaborat un informe on es detallen les obres de millora fetes en aquest laboratori. La realització d’aquestes intervencions permetrà tenir un funcionament complet de les instal·lacions i la millora de l’equipament del URL.

Treballs de Millora de les instalꞏlacions del Urban River Lab (URL). Informe final.