Igualtat i conciliació

TOLERÀNCIA ZERO AMB L’ASSETJAMENT SEXUAL I AMB LA DISCRIMINACIÓ PER RAÓ DE SEXE

Aquest centre:

  1. Està compromès amb la igualtat efectiva de dones i homes.
  2. Adopta mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe en les relacions laborals.
  3. No tolera cap comportament contrari a la llibertat, la dignitat i la integritat física i psíquica dels treballadors i treballadores, clientela, proveïdors/es i qualsevol altra persona vinculada d’alguna manera amb el centre.
  4. Vetlla per assegurar la qualitat del treball i la salut de les persones treballadores.
  5. Aplica polítiques preventives i d’abordatge per protegir el personal contra l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe.
  6. Disposa d’un protocol d’actuació contra l’assetjament sexual per assegurar entorns de treball segurs i respectuosos per a totes les persones.
  7. Facilita la informació i formació a les persones treballadores i a la direcció del centre sobre els assumptes relacionats amb aquestes conductes no desitjades. Aquesta informació està disponible a la web i al llibret de benvinguda al centre.
  8. Acompanya, orienta i assessora en els procediments específics per vehicular les comunicacions i denúncies.
  9. Aplica mesures disciplinàries severes enfront de situacions provades d’assetjament.
  10. Posa a disposició de les persones interessades models de denúncia interna, tot garantint la confidencialitat, protecció de dades i celeritat del procediment d’investigació.

 

Tolerància zero amb l’assetjament sexual

Protocol d’actuació davant l’assetjament sexual

Model de denúncia per assetjament sexual

Informe Enquesta Teletreball

 

Comissió d’Igualtat de Gènere del Centre d’Estudis Avançats de Blanes.
Posa’t en contacte amb nosaltres sempre que ho necessitis al correu gender_equality@ceab.csic.es