Seminaris CEAB

El centre des de fa anys organitza sessions de seminaris els dijous. En aquests seminaris hi participen des d’investigadors,  post-docs i doctorants del propi centre fins a investigadors convidats d’altres centres de recerca d’arreu del món. Els seminaris estan pensats per donar a conèixer la recerca actual, projectes concrets, resultats interessants d’algun estudi, en definitva el seu objectiu és generardinàmiques que fomentin el debat i l’intercanvi de coneixement i d’idees per enriquir la recerca.

DARRERS SEMINARIS

JORNADA D’AVENÇOS EN ECOLOGIA

La Societat Catalana de Biologia i el Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC) organitzen cada octubre al CEAB des de fa 12 anys la Jornada d’Avenços en Ecologia

L’objectiu de la jornada és realitzar un acte acadèmic que posi en contacte investigadors de diferents àmbits de l’ecologia i d’altres disciplines afins, sovint distanciats per raons de la pròpia dinàmica de la recerca. Al llarg del dia a través de diferents conferències i d’animats debats, es presentaran treballs de diferents àrees que donaran una visió general de l’ecologia vinculant-la a aspectes generals de la biologia i de la ciència.  La idea és tractar tant aspectes metodològics com conceptuals que permetin una difusió d’idees i mètodes cap a d’altres camps.