Laboratoris d’anàlisis químiques

Química Analítica

Personal

Responsable científic:  Dr. Lluís Camarero (camarero@ceab.csic.es)
Responsable tècnica:  Susanna Pla (spla@ceab.csic.es)

Descripció

Equipament

Laboratori d’inorgànics

Personal

Responsable científic:  Dr. Miguel Ángel Mateo (mateo@ceab.csic.es)
Responsable tècnica:  Roser Ventosa (roserv@ceab.csic.es)

Descripció

 

Equipament

 

Laboratori d’orgànics

Personal

Responsable científic:  Dr. Marc Ventura (ventura@ceab.csic.es)
Responsable tècnica:  Dra. Montserrat Soler (msoler@ceab.csic.es)

 

Descripció

En aquest laboratori es preparen mostres per a realitzar talls histològics en parafina. També hi ha una petita àrea de treball per a la preparació de mostres diverses.

Equipament