La revista Pyrénées Magazine publica un article sobre els estudis que el CEAB fa a l’estany Vilac

La revista Pyrénées Magazine (nº 183) ha publicat un article parlant dels estudis que el grup d’en Marc Ventura (CEAB-CSIC) fa, dins del programa LIFE+ Limniopirineus, sobre l’estany Vilac. Aquest programa  té com a objectiu restablir i millorar l’estat de conservació de les espècies i hàbitats aquàtics d’interès comunitari als Pirineus catalans.

L’estany Vilac ha estat triat per a aquest estudi per ser una raresa dins el conjunt d’estanys dels Pirineus, doncs  en ell, entre altres característiques, hi podem trobar Luronium Natans, una planta perenne semi-aquàtica delicada, amb petites flors solitàries, blanques, de fulles flotants, que està en perill d’extinció per la seva població feble i fragmentada. Una de les seves grans amenaces és el gran nombre de cavalls que roden pels voltants i que erosionen el substrat, dificultant  que la planta pugui viure a prop del marge de l’estany. A més, aquests animals també enriqueixen les aigües amb matèria orgànica, generant un creixement excessiu d’algues, que alhora absorbeixen grans quantitats d’oxigen i esgoten l’ecosistema.

Un dels altres fronts que té obert LIFE+ Limopirineus és el de l’eradicació d’espècies invasores com la truita, introduïda per a la pesca, que han fet disminuir el nombre de crustacis d’aigua dolça, i gairebé han fet desaparèixer els amfibis. Amb aquesta actuació l’aigua s’està tornant més transparent, el zooplàncton ha augmentat, així com la diversitat de macroinvertebrats (insectes, mol·luscs, cucs, larves, etc.).

L’article ha estat escrit per Mª Àngels Lobera, amb fotografies de Laurent Nédélec.

PYRÉNÉES MAGAZINE N° 183