A la recerca de les larves de gamba vermella

gamba roja aristeus antennatus

L’Observatori marí del CEAB, l’OOCS , i el seu responsable, en Nixon Bahamon, col·laboraran durant els pròxims tres anys amb el Projecte ‘CONECTA’ (CTM2014-54648-C2-1-R). Es tracta d’un projecte finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat que busca conèixer la connexió existent entre les poblacions de gamba vermella (Aristeus antennatus) des del Golf de Lleó al Golf de València.

Els investigadors encarregats del projecte, en Joan Baptista de l’Institut de Ciències del Mar (ICM) i la Marina Roldán de la Universitat de Girona , tindran el suport de més de deu investigadors nacionals i internacionals per a dur a terme l’estudi. Morane Clavet, estudiant de doctorat del projecte implementarà al Laboratori de Biologia Computacional del CEAB (LBC) els models numèrics de circulació marina i deriva larvària que plantegi la recerca. Per altra banda, l’OOCS proporcionarà dades fonamentals dels paràmetres atmosfèrics i oceanogràfics del canyó de Blanes, on es captura la gamba vermella, que donaran suport a la campanya de pesca d’estiu i contribuiran a la validació dels models numèrics.

Actualment, no es coneixen els llocs on fresen les femelles i tampoc se sap on es troben les larves de l’espècie, tot i que hi ha moltes teories al respecte. Es pensa que en lloc de pujar prop de la superfície com fan altres larves podrien quedar-se al peu del talús, on els corrents remouen el sediment i aixequen matèria orgànica de la qual es podrien alimentar. Però no s’han pescat mai en aquesta zona i, si no se sap on són les larves, és molt difícil protegir-los. Aquest grup de recerca intentarà localitzar-les mitjançant pesques intensives durant el proper estiu i avaluarà la possible connexió entre poblacions a partir de l’estudi genètic dels adults i els models numèrics. Aquests models permetran identificar possibles patrons de dispersió i distribució de les larves i esbrinar com hi pot afectar el canvi climàtic.

Si es demostra que les poblacions estan interconnectades serà imprescindible una gestió integral de totes les zones on trobem aquesta espècie. De fet, es podria requerir una sincronització de les vedes de pesca perquè, tal i com es realitza la gestió actualment, es podrien estar afavorint o perjudicant unes pesqueries respecte a les altres.