Observatori Marí (OOCS)

Personal

Responsable: Dr. Nixon Bahamon (bahamon@ceab.csic.es)

L’Observatori Operacional del Mar Català (OOCS) estudia canvis del medi marí mitjaçant observacions in situ, observacions remotes i modelització numèrica i estadística.

L’Observatori opera des de març de 2009 quan es va establir una estació d’observació fixe a la capçalera del canyó submarí de Blanes a 200 m. de profunditat i a 2.7 milles de la costa. Des de llavors es realitzen mostrejos quinzenals utilitzant la barca d’investigació del CEAB “Dolores”.

Addicionalment, a partir de setembre de 2009, a l’estació fixe es va fondejar una boia oceanogràfica que opera de manera autònoma i registra dades cada 30 minuts de les condicions meteorològiques i oceanogràfiques. Les dades i imatges recollides per la boia es transmeten a través de telefonia mòbil 2G i 3G a una estació ubicada a les instal·lacions del CEAB on són procesades i publicades en temps quasi real.

L’estaciò fixa està localitzada en una àrea de gran interès ecològic i econòmic per la seva alta producció biològica lligada a l’explotació pesquera. També, degut a la seva proximitat a poblacions costaneres d’interès turístic (Blanes, Lloret i Tossa), la zona és freqüentada per embarcacions d’esbarjo.

A partir de les dades obtingudes s’han creat sèries temporals sincronitzades dels canvis de l’atmosfera baixa i de les capes superiors de la mar que permeten estudiar la seva connexió amb canvis ambientals locals, regionals i al canvi global. Les dades també han permès validar diferents models numèrics.

  • Un model tridimensional de la Mar Mediterrània occidental (Bernardello et al., 2012) acobla característiques hidrodinàmiques i biogeoquímiques del medi marí i permet estimar fluxes de matèria i energia.
  • Un altre model numèric (Ahumada-Sempoal et al. 2013,2015) simula les condicions hidrodinàmiques del canyó de Blanes i explica la seva capacitat per retenir partícules que afavoreixen la productivitat biològica.
  • Finalment, un model unidimensional (Bahamon Cruzado, 2003; Gaborit, 2014) simula les codicions biogeoquímiques, amb freqüència horària, de tota la columna d’aigua sobre la plataforma continental.

L’Observatori genera informació rellevant del medi marí que contribueix a entendre la dinàmica de la producció biològica no només a la zona pelàgica, sinó també en zones lligades al fons marí.

Tota la informació generada es distribueix a través de xarxes europees vinculades a sistemes d’observació marina i oceànica a nivell global.

EMODNET LOGO
MONGOOS logo