Graduat en Biologia (UdG, 2019) amb Màster en Biologia Marina (Universidade do Algarve, 2021). Al CEAB participo en el projecte MEDCHANGE, enfocat en obtenir sèries de dades a llarg termini de registres sedimentaris formats per fanerògames marines per tal de reconstruir la història mil·lenària dels ecosistemes costaners i així poder respondre preguntes clau per al medi ambient i la seva gestió.

Anteriorment, he participat en projectes d’ecologia marina i conservació d’espècies com és el cas del tauró balena (Okeanos Research Group), el pinsà de manglar (Charles Darwin Foundation), o el projecte d’ecologia de fanerògames marines (CCMAR), així com també projectes d’ecologia amb espècies invasores com és el cas del cranc americà (UdG).

Camps d’interès i àmbits de recerca:

  • Ecologia Marina
  • Restauració i conservació d’hàbitats costaners
  • Espècies invasores
  • Conservació i gestió d’espècies marines
  • Busseig recreatiu i científic.