El projecte DeepFall estudia els organismes associats a fusta submergida en tres canons submarins Mediterranis, un Atlàntic i tres del Pacífic, centrant-se en: 1) La successió d’aquestes poblacions; 2) la biologia i la fisiologia dels bivalves devoradors de fusta del gènere Xylophaga; i 3) La connectivitat de les poblacions entre canons i la filogeografia de les espècies de Xylophaga basada en marcadors moleculars.

Amb aquest projecte, es pretén proporcionar eines per predir el potencial de dispersió i connectivitat de les espècies estudiades en àrees d’alta prioritat de conservació com són els canons submarins. Així mateix, pretén investigar, d’una banda, els intercanvis de matèria i energia entre les regions costaneres i les aigües profundes i, de l’altra, l’impacte potencial de diferents episodis climàtics / oceanogràfics a l’oceà profund.