Un estudi revela que cal tractar les diferents modalitats de pesca com a pesqueries diferents, al tenir diferències significatives entre les seves captures

Per tal de sospesar la necessitat de tractar les diferents modalitats de pesca de manera independent, per afavorir-ne la gestió, cal esbrinar si hi han diferències significatives entre les seves captures. Això és el que ha fet l’estudi The first estimates of species compositions of Spanish marine recreational fishing reveal the activity’s inner and geographical variability publicat per Arnau L. Dedeu, Jordi Boada i Ana Gordoa, investigadors del Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC), a la revista Fisheries Research.

El treball ha identificat les espècies de les captures de cada una de les grans modalitats de pesca recreativa: pesca amb canya costanera, pesca amb canya des d’embarcació i pesca submarina. I han arribat a la conclusió que, efectivament, existeixen diferències considerables que fan necessari tractar aquestes modalitats com a pesqueries diferents. Remarquen com un dels condicionants més rellevants, les característiques geomorfològiques de les diferents àrees de pesca de cada modalitat.

PRISMÀTIC