Un gra de sorra per contribuir al foment de vocacions científiques

Aquest és el primer any que el CEAB ha participat a l’estand que el CSIC té a “l’Espai Ciència” del Saló de l’Ensenyament, celebrat entre el 22 i el 26 de març, on vam tenir la oportunitat d’explicar quins són els nostres principals àmbits de recerca. L’espai el compartíem amb altres instituts del CSIC a Catalunya que treballen en temes tant diversos com els materials (ICMAB), la biologia molecular (SBU-IBMB), l’arqueologia (IMF) o la contaminació ambiental (IDAEA).

La nostra maqueta realista i a escala del tram mig i baix de la Tordera va ser un bon punt d’atracció pels visitants i ens va servir per mostrar als estudiants la necessitat del paper dels científics i de la recerca davant de preguntes com ara:  perquè desapareixen les platges? O d’on ve la seva sorra? Les solucions a molts dels problemes que pateixen les nostres platges només les podem trobar si coneixem bé aquests sistemes (riu-mar) i en fem una gestió integral adequada.

L’Espai Ciència es promou des de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació i Fira de Barcelona. Aquesta iniciativa va sorgir el 2009 i enguany hi han estat presents 38 institucions entre universitats, centres de recerca i organitzacions vinculades a la ciència que oferien diferents activitats. El seu objectiu és el de donar a conèixer la investigació i la innovació més actuals i estimular les vocacions científiques i tecnològiques entre els futurs universitaris.  Actualment, hi ha una discordança entre la demanda laboral de perfils STEM (acrònim en anglès de Science, Technology, Engineering and Mathematics) i les matriculacions reals a les universitats.

La majoria d’estudiants arriben al Saló de l’Ensenyament amb molts dubtes i visitar l’estand del CSIC va ser per a molts un bona ocasió per descobrir les oportunitats reals de feina en un món moltes vegades desconegut com és la recerca científica. Molts d’ells ens plantejaven dubtes, inquietuds a l’hora de triar un o altre tipus d’estudi. En aquests moments, l’Enric Sagristà, geòleg que està duent a terme la seva tesi doctoral sobre la platja de s’Abanell de Blanes i el Delta de la Tordera al CEAB, els hi explicava com la seva recerca combina molta ciència i estudis socials. El seu és un clar exemple de com, cada vegada més, la recerca busca enllaços de col·laboració entre diferents disciplines per arribar més lluny en el coneixement.

L’interès que mostraven els joves que s’acostaven a l’estand ens fa pensar que la ciència agrada, té futur i que el món de la recerca desperta curiositat i vocacions.  Obrir-nos a la societat, i sobretot als més joves, només pot ser positiu i el cert és que l’experiència ha estat d’allò més enriquidora.

Gemma Agell i Llobet
Coordinadora de l’Àrea de Divulgació i Educació del CEAB