Una plataforma amb participació del CEAB predirà riscos de dengue, Zika i chikungunya autòctons

L’Agència de Salut Pública de Catalunya (Aspcat) i un grup d’investigadors, entre els qual figura l’equip del Dr. Frederic Bartumeus (CEAB-CSIC), han desenvolupat una plataforma que predirà el risc de casos autòctons d’infeccions de denguezika i chikungunya. També hi forma part la plataforma de participació ciutadana en la detecció d’insectes Mosquit Alert, posant la informació recopilada a disposició de professionals sanitaris per a la detecció i el control a escala municipal d’aquestes malalties.

Notícia a El Periódico