Atles de les Petites Illes i els Illots de les Balears

L’Atles de les Petites Illes i els Illots de les Balears, de 357 pàgines, coordinat per Joan Mayol, té com a finalitat l’inventari, la descripció i la cartografia de les petites illes i illots de les Balears, en el marc d’un projecte internacional (Atlas of Small Mediterranean Islands) que inclou l’àmbit geogràfic de tota la Mediterrània Occidental des d’Itàlia i Malta fins a l’estret de Gibraltar.

Aquest volum inicia aquest recull mediterrani començant amb l’arxipèlag balear. Amb una llarga llista de patrocinadors on hi destaca la Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern de les illes Balears i la Iniciativa “Petites illes mediterrànies”, el llibre és el resultat de les aportacions d’una cinquantena llarga d’autors.

Des del CEAB-CSIC volem destacar el capítol de Meritxell Genovart i Daniel Oro, entre d’altres, on es descriu la població de virots (Calonectris diomedea) de l’illot des Pantaleu, i les nombroses aportacions en els apartats de medi marí realitzats per Enric Ballesteros i Emma Cebrian. En el llibre hi trobem tota mena d’informació sobre la geologia, la botànica, la zoologia, l’ecologia, la història i l’etnografia d’un total de cent quaranta nou illes petites i illots de l’arxipèlag balear així com del seu medi marí immediat.

L’obra acaba amb un catàleg cartogràfic acompanyat de catorze pictogrames que resumeixen els valors i condicionants de la protecció ambiental de cada indret. L’objectiu d’aquest exhaustiu Atles és difondre la informació existent sobre els valors naturals i culturals d’aquests espais, i contribuir a garantir la conservació d’aquest patrimoni tan singular.