Els concursos de pesca poden servir per prendre el pols a les comunitats de peixos

Dijous passat, l’Ana Gordoa i en Jordi Boada van presentar a l’ICES Annual Science Conference 2016 de Riga (Letònia) el Projecte PECES, el primer estudi global destinat a la investigació de la pesca marítima recreativa a tot el litoral espanyol. “La caracterització de les comunitats de peixos a la costa és bàsica en l’estudi de les pesqueries i els concursos de pesca es consideren una eina útil en aquest tipus de recerca” diu Boada, postdoc/investigador de PECES. Aquestes competicions serveixen com a indicadors de l’abundància relativa d’una espècie al llarg de la costa.  A més, les associacions de pesca organitzen esdeveniments periòdics, per la qual cosa, en zones on hi ha més tradició poden proporcionar evidències de canvis en les comunitats de peixos al llarg del temps.

 

peces-tiendas

L’Ana Gordoa, investigadora del CEAB que dirigeix el projecte, explica que PECES és un projecte que pretén proporcionar una visió global de la pesca recreativa del país. Es volen identificar, entre d’altres aspectes, les similituds i diferències de les diverses modalitats de pesca: en embarcació, des de la costa o sota aigua; juntament amb les àrees geogràfiques oferiran un nou marc per a realitzar estudis molt més específics. PECES, per altra banda, també busca profunditzar en el coneixement dels factors socioeconòmics i pesquers d’aquesta activitat i ampliar la informació disponible.

“Es necessita una gran quantitat d’informació per aconseguir aquests objectius, impossible d’obtenir amb el mostreig directe tradicional. Per això, s’ha substituït el mostreig per enquestes online dirigides als pescadors esportius”, ens informa Gordoa. El projecte es serveix de les xarxes socials i de la pàgina web per a arribar a tants pescadors com sigui possible. També incorpora dins les seves files a diferents grups d’interès de pesca recreativa, com són federacions, clubs, associacions, botigues i marques comercials, que enforteixen i amplien els mecanismes de difusió i ofereixen incentius que n’impulsen la participació.