Milà reuneix a 62 Life dedicats a les espècies exòtiques invasores

Els passats 29 i 30 de novembre va tenir lloc a Milà (Itàlia) la LIFE platform meeting on invasive alien species, organitzada pel LIFE Integrated Project GESTIRE 2020. Una trobada de més 60 projectes LIFE dedicats a les espècies exòtiques invasores en 17 països europeus per parlar dels seus objectes d’estudi.

Es van compartir experiències i estudis sobre les IAS (Invasive Alien Species) i el seu impacte en el medi. També es va aprofitar l’ocasió per avaluar els desafiaments que aquest fenomen provoca, buscar solucions de futur, optimitzar els projectes LIFE que tracten aquest problema i millorar la implementació de la regulació europea sobre espècies exòtiques invasores.

A la trobada hi van assistir els representants d’una bona part dels projectes LIFE que es dediquen a pal·liar els efectes negatius de les espècies exòtiques invasores, aportant cadascú una petita descripció dels seus projectes, així com  informació de les espècies objectiu, activitats rellevants, costos, sostenibilitat dels resultats, lliçons apreses, recomanacions, etc.

En aquest sentit, els projectes LIFE són un instrument molt important pel desenvolupament i posterior implementació de les polítiques i legislacions europees sobre el tema. Els resultats d’aquesta reunió es varen publicar en aquesta guia.

En Marc Ventua (CEAB-CSIC) hi va participar com a responsable del projecte LIFE+ LimnoPirineus, on va presentar l’execució d’un dels objectius del projecte: retornar vuit estanys d’alta muntanya al seu estat natural lliure de peixos.

barb roig

Per fer-ho s’estan eradicant tant tres espècies de truita introduïdes per l’home als estanys d’alta muntanya dels Pirineus com els barb roig.

Les truites es van introduir per el seu interès per la pesca, i el barb roig, en canvi, és una espècie invasora introduïda com a esquer per pescar les truites. Tant les truites com el barb roig tenen efectes negatius per l’estat de conservació dels estanys en el seu conjunt com per algunes espècies que hi viuen com els amfibis, larves d’insecte i crustacis.

El projecte encarregat d’organitzar la trobada, el LIFE Integrated Project GESTIRE 2020, forma part dels LIFE Integrated Projects, que tenen com a objectiu implementar la legislació i els objectius mediambientals a una escala més àmplia i ajudar a augmentar l’impacte del programa LIFE. Ofereixen fons per a plans, programes i estratègies desenvolupades a nivell regional, multiregional o nacional.

Aquesta legislació i aquets objectius mediambientals estan inclosos en la nova Regulació Europea sobre espècies exòtiques invasores, que va entrar en vigor el gener del 2015, i que té com a objectius abordar el problema de les espècies exòtiques invasores d’una manera integrada a fi de protegir la biodiversitat nativa i els serveis ecosistèmics, així com minimitzar i mitigar els efectes sobre la salut humana o els impactes econòmics que aquestes espècies puguin tenir. La reglamentació es basa en tres tipus d’intervencions: prevenció, detecció precoç i ràpida eradicació, i gestió.

La contribució del programa LIFE ha sigut fonamental en aquests context, gràcies a una sèrie de projectes que inclouen accions innovadores i millors pràctiques, juntament amb estudis destinats a donar suport a la implementació de la regulació de les EEI, com per exemple en relació a l’avaluació dels riscos per a informar de l’evolució de la llista d’espècies d’interès per a la Unió Europea.